Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00698

Na tento projekt byla společnosti Česká hotelová, a.s. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz).

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a flexibility zaměstnanců společnosti Česká hotelová, a.s. na změny na trhu a v požadavcích zákazníků, a to prostřednictvím poskytnutí dalšího obecného a odborného vzdělávání. Do projektu bude zapojeno celkem 32 zaměstnanců z různých provozních úseků společnosti.

Cíl bude naplněn realizací vzdělávacího programu zaměřeného na tři klíčové oblasti:
1. odborné znalosti týkající se cestovního ruchu, lázeňství, wellness a současných trendů,
2. sociální kompetence, tzv. soft skills jako řešení krizových situací, stress management apod.
3. jazykové znalosti zaměřené na výuku ruského a německého jazyka.

Udržitelnost projektu i po jeho skončení bude zajištěna vyškolením vybraných zaměstnanců, kteří budou dále ve společnosti působit jako interní lektoři.

Projekt probíhá od srpna 2010 do července 2012.

esf.jpg